Totaalonderhoud

De Lennips Groep verzorgt voor diverse opdrachtgevers het totaal onderhoud van hun vastgoed, zowel preventief als curatief. Dit totaalpakket voorziet in alle adviezen en werkzaamheden die met vastgoed onderhoud te maken hebben.

Het begint bij de basis

Onderhoud van hoge kwaliteit begint bij de basis; een goede ondergrond van het houtwerk. Om dit zelf zo goed mogelijk in de hand te houden verzorgen we zelf bouwkundig onderhoud. Dat wil zeggen dat we houten elementen preventief behandelen en repareren. Daarnaast hangen we draaiende delen af, herstellen we voegwerk, passen we beglazingssystemen aan en herstellen of vervangen we goten en hemelwaterafvoeren. Daarnaast verzorgen we uiteraard het schilderwerk, zodat u zich daar ook niet druk om hoeft te maken.

De voordelen

  • U geniet van optimaal onderhoud tijdens de afgesproken periode;
  • We werken volgens een planmatige opzet en uitvoering;
  • Onze werkzaamheden zijn objectief meetbaar en controleerbaar;
  • U heeft contact met slechts één partij;
  • U komt niet voor financiële verrassingen te staan;
  • U heeft tot 20% minder onderhoudskosten;
  • We doen aan een flexibele uitvoering van de werkzaamheden.

Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RVO)

Bij de Lennips Groep merken we dat de vraag naar duurzaam onroerend goed toeneemt. Steeds meer eigenaren kijken naar het maandelijks energieverbruik, terwijl de kosten in de toekomst alleen nog maar toe zullen gaan nemen. Om ervoor te zorgen dat gebouwen ook op een duurzame manier worden onderhouden, heeft de Lennips Groep het Totaalonderhoud-concept ontwikkeld. Daarmee bent u er zeker van dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame bouwmethoden en duurzame materialen in het onderhouden van uw vastgoed.