Monumentaal-restauratie-werk

Naast het uitvoeren van werkzaamheden voor nieuwbouwprojecten is de Lennips Groep ook al vaak ingezet voor het herstellen van monumentale gebouwen. Zo verrichten we regelmatig onderhoudsschilderwerk in opdracht van een Monumentenwacht of gemeenten en hebben we al een aantal keren bladgoud aangebracht ter vervanging van vervallen werk.